Organisatie

De activiteiten vinden plaats onder de verantwoording van de Stichting Poppentheatermuseum. De stichting Poppentheatermuseum ontvangt voor haar werkzaamheden geen subsidies, noch van de overheid als van bedrijven en is voor haar exploitatie afhankelijk van schenkingen van particulieren en entreeopbrengsten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Gezien de lage opbrengsten kan er geen specificatie gegeven worden van deze opbrengsten.

De doelstelling van de stichting is om een inzicht te geven van de wereld van het poppenspel om zodoende de belangstelling hiervoor te bevorderen.

Het fiscaal nummer van de stichting is (ANBI) : 8041.50.072